VEEARTSEN UIT GOUTUM ZIJN STERK

# MELKVEE

# VRUCHTBAARHEID

# MAATWERK

# SERVICEGENEESKUNDE

Gezonde koeien zijn de basis voor een gezond bedrijf. Een integrale kijk op onderstaande is daarbij ons vertrekpunt.


 

VRUCHTBAARHEID

Het rendement van uw veestapel hangt onder meer af van de vruchtbaarheid van uw koeien. Onze meerwaarde zit hem in monitoren van de verse koeien zodat u ze op tijd drachtig krijgt. 

 

 

 

MELKPRODUCTIEANALYSE

Het monitoren van productiecijfers is het vertrekpunt van een goed bedrijfsadviestraject. 

 

UIERGEZONDHEID

Op basis van kengetallen in combinatie met laboratoriumuitslagen is het heel goed mogelijk gezamenlijke doelstellingen op het gebied van uiergezondheid na te streven.  

 

VOEDING

Uw koe is wat zij eet! Kijken naar koesignalen in combinatie met de gezondheid-, productie- en rantsoengegevens geven een goede input om het rantsoen en de technische resultaten te optimaliseren. 

 

   VETERINAIRE INGREPEN

   Uw aanspreekpunt voor al uw veterinaire handelingen.

" EEN GOED BEDRIJFSADVIES-TRAJECT KENT GEEN EINDE"DIENSTVERLENING

 24/7 BEREIKBAAR 

 

 

THUISBEZORGSERVICE

alle werkdagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOTHEEK

Breed assortiment.

Volledig geautomatiseerd en gesloten track & trace systeem.

 

 

LABORATORIUMFACILITEITEN

Voor melk-, bloed- en mestmonsters.

 

 

KENNISBANK

Verzorgen van lezingen, studieclubs en masterclasses